ETEB شرکت در نمایش TPCA 2016

- Dec 24, 2016 -

ETEBparticipate 2016 TPCA نشان می دهد (از 26 اكتبر toOctober 28) در تایوان برگزار شد.

در این نمایشگاه بسیاری از مشتریان areinterested در محصولات ما.
یک جفت:دانشمندان ایجاد لیزر کوچک با استفاده از نانو ذرات نقره بعدی:نه