کاربرد نانو ذرات نقره در پزشکی مدرن

- Nov 28, 2016-

در سال 1884، متخصصان زنان آلمان F. Crede (کلود), قطره غلظت 1% در محلول نیترات نقره را infantand #39; چشم ها، پیشگیری از ورم ملتحمه نوزادان کوری علل بروز نابینایی در سقوط نوزادان از 10% به % 0.2 تا به امروز، بسیاری از کشورها هنوز هم پیشگیری Crede با استفاده از.

در سال 1893، ج فون Nageli (nagelie) پس از پژوهش های سیستماتیک اول فلزی (به خصوص نقره) اثر کشنده در باکتری ها و سایر ارگانیسم ممکن است نقره به عنوان مواد ضد عفونی کننده ساخت گزارش. از آن پس استفاده از نقره به دوره مدرن.

یک جفت:نانو نقره در انواع فرمت های مورد استفاده در طب مدرن بعدی:نه