نقره ای رنگ رسانا و خمیر برای 3D چاپ الکترونیک

- Feb 27, 2018-

3D چاپ الکترونیک می تواند تبدیل به تکنولوژی بستر های نرم افزاری برای ایجاد خودسرانه به شکل و سفارشی اشیاء هوشمند و الکترونیکی. این استاندارد مبتنی بر پلاستیک چاپگر سه بعدی تبدیل. منافع همانگونه که افزایش اخیر در تعداد روش های ماشین آلات تامین کننده جوهر و نمونه های اولیه در حال افزایش است. وجود دارد، با این حال، برخی از چالش های فنی: خطوط چاپ جاسازی شده می دهند رسانایی بالا حتی در کم ()<80c) annealing="">


یک جفت:نقره ای رنگ رسانا و چسباندن چاپ PCB دسکتاپ بعدی:جوهر نقره ای جوهر و چسباندن برای صفحه نمایش لمسی