جوهر هدایت کننده و چسباندن: همه چیز تغییر می کند

- Jan 03, 2018-

IDTechEx

کمبریج، انگلستان

جوهر هدایت کننده و چسباندن: همه چیز تغییر می کند

توسط دکتر خشاغافرزاده، رئیس مشاور، IDTechEx

جوهر هدایت شده و کسب و کار چسبنده تقاضای 1800 تن را تولید می کنند. پیش بینی های پژوهشی IDTechEx پیش بینی می کند که این میزان تا سال 2026 به 2200 افزایش خواهد یافت. این کسب و کار دوباره زنده شده است و در حال حاضر یک کسب و کار است که به معنای واقعی کلمه همه چیز در حال تغییر است. بازار های سنتی با توجه به الزامات و رهبری محصول در حال تحول هستند، در حالی که بازارهای مختلف در حال ظهور مرزهای جدید را باز می کنند.

گزارش تحقیقاتی IDTechEx جدید " جوهر های هدایت شده 2016-2026: پیش بینی ها، فن آوری ها، بازیکنان " نمایش جامع ترین و معتبر ترین جوهر های هدایت کننده و چسباندن را ارائه می دهد، ارائه دهه های پیش بینی بازار ده ساله تقسیم شده توسط نرم افزار و مواد / نوع جوهر. پیش بینی های بازار در حجم و ارزش در سطح جوهر داده می شود.


یک جفت:جوهر رنگ نقره ای و چسب برای فتوولتائیک بعدی:بازار نانو نقره نقره درایور