1. نانو مواد جامد نقره ای به عنوان بازار سیمای شفاف 2017 - تولید کنندگان، عرضه و پیش بینی ها 2022

- Aug 15, 2017-

گزارش جهانی تحقیقات بازار نانومواد نقره به عنوان بازار سیمای شفاف 2017، یک مطالعه کامل و جامع در مورد وضعیت فعلی نانومواد نقره ای به عنوان قطب مثبت در سراسر جهان است.

 

این انتشار مطبوعات توسط SBWire به صورت خوراکی پخش شد

 

Deerfield Beach، FL - (SBWIRE) - 2014/08/13 - گزارش جدید درباره نانومواد نقره ای به عنوان هادی شفاف در بخش های مختلف کاربرد مانند تشخیص، کاربرد آنتی باکتریال، رسانایی و اپتیکی استفاده می شود، زیرا گرما و برق بالا رسانایی که در طراحی سیستم کمک می کند. تصویب نانو مواد نقره در بازار صفحه نمایش لمسی به دلیل هدایت بالاتر است.

 

در سال های آینده، نانومواد نقره انتظار می رود که رقابت سختی با سایر هادی های شفاف داشته باشند، زیرا تحقیقات در حال انجام در مواد دیگر است که به عنوان هادی های شفاف استفاده می شود. با این حال، در حال حاضر نانوذره نقره تنها هادی شفاف است که توانایی ارائه انعطاف پذیری برای نمایش و طراحی حسگر است. این ویژگی ها این بخش را بخش تولید درآمد بالاتر از بازار هادی شفاف می دانند. شرکت های Keyy که در این گزارش نمایه می شوند عبارتند از Cambrios، Carestream، Cima NanoTech، Blue Nano، Clear Jet، Saint Gobine، Seashell Technology و سایر نقره ای.

 

دریافت گزارش نمونه رایگان از نانومواد نقره به عنوان بازار هدایت شفاف @ http://www.marketresearchstore.com/report/world-silver-nanomaterials-as-transparent-conductor-market-68331#RequestSample

 

در چند سال اخیر، نانوذرات نقره به دلیل ویژگی های نوری بسیار کارآمد خود، به عنوان یک عامل کاربردی در سنسور و محصولات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. بر خلاف رنگ و رنگدانه ها، که در آن رنگ ها به شکل و اندازه عناصر وابسته هستند، نانوذرات نقره در پراکندگی و جذب شرایط نور بسیار کارآمد هستند. نانوذرات نقره با رسانه های سبک بسیار تعاملی هستند و این عوامل به عنوان کلید رشد بازار نقش دارند. نانومواد نقره ای کروی (SPR) با تغییر ضریب شکست انحنای خود را به حداکثر طول موج می رساند و این دلیل اصلی افزایش استفاده از نانومواد نقره ای در سیستم های نمایش است.


یک جفت:جوهرهای هدایت جوهر 2017-2027: پیش بینی ها، فن آوری ها، بازیکنان بعدی:2. سنتز نانوذرات نقره توسط قارچ